Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste, Puskan Auto Oy

1) Rekisterinpitäjä: Puskan Auto Oy, Salpatie 6,04410 Järvenpää

2) Rekisteriasioita hoitava henkilö: Töiden vastaanotosta vastaava työnjohtaja, Puskan Auto Oy, puskan.auto@puskanauto.fi

3) Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri.

4) Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteri on perustettu Puskan Auto Oy asiakassuhteiden hoitamiseksi. Tietoja ei käytetä suoramarkkinoinnissa.

5) Säännönmukaiset tiedon lähteet:  Puskan Auto Oy päivittäisen toiminnan yhteydessä, henkilön käyttäessä Puskan Auto Oy palveluita, kuten Maalaus ja Vauriokorjaus.

6) Rekisterin tietosisältö
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Puhelinnumero
• Ajoneuvon merkki ja malli
• Ajoneuvon rekisterinumero
• sähköpostiosoite
• Asuinpaikka

7) Tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa tai toimeksiantoa. Asiakkaan toimeksiannosta välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemalle toimeksiannon kohteelle.

8) Rekisterin suojaus: Rekisteriä ylläpidetään salatulla, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana, sekä palomuurin suojaamalla alueella.

9) Rekisteritietojen tarkastusoikeus: Halutessaan tarkastaa tai korjata rekisterissä olevaa tietoa on henkilön esitettävä omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle.

10) Kielto-oikeus: Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen.